Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na wydanie książki

2010-08-25 13:32:12
Numer sprawy: ZP.3431/23/2010 Łęczna, 2010-08-25

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : przygotowania do druku i druk książki pn. oferta inwestycyjna powiatu Łęczyńskiego wraz z wygłoszonymi referatami w ramach realizacji projektu pn. Razem ku przedsiębiorczości! - pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej przedsiębiorców sektora MŚP z terenu Powiatu Łęczyńskiego
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 6799,67 złotych brutto, kwotę tę zwiększono w dniu 25.08.2010r. do wysokości najtańszej oferty, tj. do kwoty 8005,00zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 ważnych, nie podlegających odrzuceniu ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
1. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A 100,00
2. Petit Skład – Druk - Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 20-210 Lublin, ul. Tokarska 13 93,08
3. Trio System Jacek Andrzejewski, ul. Makowa 20, 22-100 Chełm 66,28

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
4. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-08-31. na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków