Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na druk ...

Wynik przetargu na druk poblikacji Z dziejów Nadrybia

2010-04-23 12:05:50
Numer sprawy: ZP.3431/07/2010 Łęczna, 2010-04-23OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : wykonania przygotowania do druku i druk publikacji pt.: Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 4 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
PETIT Skład – Druk-Oprawa W. Guz i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13,
20-210 Lublin.
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium cena 100 %, spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 ważne, następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1
PETIT Skład – Druk-Oprawa W. Guz i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 100,00
2
VIP A. Sienkiewicz, K. Wójcik, ul. Archidiakońska 6a, 20-113 Lublin 31,89
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www