Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę sprzętu muzycznego na potrzeby organizacji imprez

2010-04-20 14:59:49
Numer sprawy: ZP.3431/6/2010 Łęczna, 2010-04-20OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : DOSTAWA SPRZĘTU MUZYCZNEGO NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ W RAMACH PROJEKTU MAGIA MIEJSC – PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 15 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez pn.: KAM-i Sklep Muzyczny, ul. Dmowskiego 16, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, cena ofertowa brutto, waga 100 %.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, którym przyznano punktację zgodnie z poniższym:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 05-047 Wrocław, Pl. Legionów 8 76,02
2 KAM-i Sklep Muzyczny, ul. Dmowskiego 16, 18-400 Łomża 100,00
3 ANDERS PHU, ul. Kubsza 28A, 44-300 Wodzisław Śl. Odrzucona oferta
4 ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki 55,47

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa