Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na szkolenia z organizacji eventów oraz wizyty studyjnej

2010-04-20 06:58:26
Numer sprawy: ZP.3431/4/2010 Łęczna, 2010-04-19

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Organizacja i promocja eventów oraz wizyty studyjnej w ramach projektu Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego (zwanego dalej projektem) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, dla pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu łęczyńskiego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 22 100,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie ul. 1 Maja 13, 20-410 Lublin
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-04-20.
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 1, następującą i ważną ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie ul. 1 Maja 13, 20-410 Lublin 100,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe