Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Biuro Rzeczy Znalezionych

2017-02-08 12:39:49
Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Łęczyńskiego z wyjątkiem:

• rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego; oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca)
• rzeczy, których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych jak: broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz znalezionych dowodów osobistych i paszportów, znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba ze jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zgłaszając się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
1. Jaka rzecz została zagubiona, dokonać jej opisu, scharakteryzować wygląd bądź znaki szczególne,
2. Przedstawić dowody potwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych cech zużycia itp.).

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi:

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95 A (pokój 214, II piętro)
21-010 Łęczna

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków