Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

szacowanie wartości zamówienia na Świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-02 11:30:07

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny szkolenia kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej Zamawiający rozumie zapewnienie sali wykładowej spełniającej warunki realizacji zajęć (wraz z potrzebnym sprzętem), catering dla uczestników wizyty studyjnej (ciepły posiłek oraz serwis kawowy). Szkolenie skierowane będzie do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dotyczących najnowszych trendów i innowacji technologicznych oraz współpracy nauki i biznesu w zakresie: techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii
i sztuki kulinarnej. Na bazie wizyty nauczyciele opracują innowacyjne koncepcje nauczania w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym dotyczące kreatywności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz nowej technologii.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla nauczycieli:
1) Wizyta studyjne połączona dotycząca najnowszych trendów i innowacji technologicznych oraz współpracy nauki i biznesu w zakresie: techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii i sztuki kulinarnej przedmiotów zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

W załączniku szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej.
ZAŁĄCZNIK: Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: Starostwo powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A lub na adres zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron