Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » MODYFIKACJA TRESCI SIWZ W ...

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ W POSTEPOWANIU PN.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1

2018-11-08 13:41:15

NR SPRAWY: IRP.272.4.33.2018

IPR.272.4.33.2018 Łęczna, dnia 08.11.2018r.MODYFIKACJA SIWZ DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

I.
Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 14 Forma oferty było:

pkt. 14.17

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis
określający przedmiot zamówienia publicznego:
„Przetarg nieograniczony pn. „ Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, dla MOW w Podgłębokiem”
Nr sprawy IRP.272.4.33.2018
Nie otwierać przed dniem 15.11.2017r. godziną 10:15


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 14 Forma oferty po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

pkt. 14.17

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis
określający przedmiot zamówienia publicznego:
„Przetarg nieograniczony pn. „ Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, dla MOW w Podgłębokiem”
Nr sprawy IRP.272.4.33.2018
Nie otwierać przed dniem 15.11.2018r. godziną 10:15II.
Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert było:


pkt.16.1

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 15.11.2017r. do godz. 10:00

pkt.16.2

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

pkt.16.1

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 15.11.2018r. do godz. 10:00

pkt.16.2

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji – stan na
dzień 08.11.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający nie dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www