Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na:„Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.”

2018-08-23 12:00:44

IPR.272.4.22.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy:IPR.272.4.22.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przedmiot zamówienia : „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.”
Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.08.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 145 000,00 złotych brutto:
Zadanie 1- 130 000,00 zł
Zadanie 2- 15 000,00 zł
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni września 2018 r.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty brutto
Okres
gwarancji
1. Active Line Marcin Taczalski
ul. Belka Joselewicza 31, 21-150 Kock Zadanie 1- 169 640,00 zł
Zadanie 2- 32 700,00 zł Zadanie 1- 60 m-cy
Zadanie 2- 60 m-cy
2. HERKULES Sp. z o.o., Spółka komandytowa ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów Zadanie 1- brak oferty
Zadanie 2- 25 005,90 zł Zadanie 1- 60 m-cy
Zadanie 2- 60 m-cy
3. P.W. „PRONAT” Roman Bochniarz
Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna Zadanie 1- 191 784,68 zł
Zadanie 2- 59 116,51 zł Zadanie 1- 60 m-cy
Zadanie 2- 60 m-cy

22.08.2018r.. .......................................... 22.08.2018r.............................................
(podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków