Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie rynku- szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach

2018-05-10 12:34:26

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposarzenia do pracowni technicznych: 1 szt tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających, 1 szt wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających oraz 3 szt kompletnych stanowisk spawalniczych
kod CPV: 42621000-5 – tokarki,
42620000-8 – tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania,
29474000-2 – części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu,
42623000-9- frezarki,
42662000-4 – sprzęt spawalniczy,
44315100-2 – akcesoria spawalnicze

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających szt 1
- wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających szt 1
- stanowiska spawalniczego kompletnego szt 3

Parametry zamawianych urządzeń:
1. tokarka konwencjonalna z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
- średnica toczenia nad łożem min. 360mm
- średnica toczenia nad suportem min 212mm
- długość toczenia min 1000mm
- średnica przelotu wrzeciona min 52mm
- zakres obrotów wrzeciona min 70-2000 obr/min
- posuw wzdłużny min 0,078-1,044 mm/obr
- posuw poprzeczny min 0,022-0,298 mm/Obr
- gwinty metryczne
- gwinty calowe
- gwinty modułowe
- końcówka tulei konika min MK3
- układ chłodzenia cieczą
- instalacja oświetleniowa 24V
- uchwyt tokarski 3-szczękowy min 200mm
- uchwyt tokarski 4-szczękowy min 250mm
- tarcza tokarska
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- tuleja redukcyjna kpl
- uchwyt wiertarski samozaciskający do konia min 24mm
- dwa komplety narzędzi (min po 10 szt. różnych noży plus nakiełek)

2. wiertarko-frezarka z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
- stożek wrzeciona min MK4
- maksymalna średnica wiercenia min 45mm
- skok wrzeciona min 120mm
- przesuw stołu min 450x170mm
- obroty wrzeciona min 95-1600obr/min
- układ chłodzenia cieczą
- uchwyt wiertarski samozaciskowy 1-24
- imadło do mocowania materiału
-dwa zestawy podstawowych narzędzi do frezowania i wiercenia

3. stanowisko spawalnicze kompletne 3 sztuki:
Wyposażenie jednego stanowiska:
- półautomat spawalniczy MIG/MAG, min prąd spawania 300A plus uchwyt MIG
- reduktor Ar/CO2
- butla Ar/CO2 min 8kg
- przyłbica automatyczna szt 2
- fartuch i rękawice skórzane kpl 2
- urządzenie do spawania metodą TIG DC, min prąd spawania 150A wraz z reduktorem Ar i wężem, uchwytem do TIG min 4mb oraz przewodem masowym
- butla Ar min 8kg
- mobilny ekran spawalniczy z kurtynami spawalniczymi i ramą podstawową o minimalnych wymiarach szer2100, wys1950mm
- stół spawalniczy o minimalnych wymiarach 1000x800mm
- zestaw aktywnego odciągu dymów min fi 160mm wg załączonego rysunku dla grubości ściany zewnętrznej 500mm
- elektrody wolframowe czerwone fi 1,6mm i 2,4mm po jednym opakowaniu

Uwagi ogólne:
- urządzenia muszą być nowe z odpowiednimi atestami i gwarancją
- posiadać instrukcje obsługi w języku polskim
- dostawca dostarczy urządzenia do siedziby zamawiającego, zamontuje i uruchomi na własny koszt,


Dostawca jest zobowiązany do:
-Dostawy, uruchomienia maszyny i wdrożenia do produkcji w pracowniach szkolnych.
-Transportu, opakowania i ubezpieczenia transportowego maszyny.
-Możliwość bezkolizyjnego, bezpiecznego wprowadzenia maszyny do pomieszczeń pracowni
przez bramę wjazdową.
-Prawidłowej pracy maszyny
-Podłączenia i uruchomienia maszyny.
-posiadania zestawu oprzyrządowania i narzędzi niezbędny do uruchomienia, testów i
odbioru technicznego maszyny. Odbiór techniczny polegający na sprawdzeniu wszystkich deklarowanych w ofercie parametrów.
-Szkolenia z obsługi maszyny
-posiadania instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji wydrukowanej –
min. 1 kopia, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej w
formacie PDF, instrukcje muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dostawy maszyny.
Szkolenia przy maszynie dla uczniów i nauczycieli.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna