Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu pn.:„Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2018-01-10 14:02:36

. ,

Nr sprawy: IPR.272.4.2.2018 Łęczna, dnia 10.01.2018


MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”


W nawiązaniu do pytań jakie wpłynęły w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający dokonał następującej modyfikacji.

1. Postanowienia SIWZ w zakresie pkt.10 Wymagania dotyczące wadium


treść przed modyfikacją:

10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 29 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).


treść po modyfikacji:

10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).


W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan
na dzień 10.01.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa