Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 3 do prztargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.IPR.272.4.1.2017

2017-03-08 10:06:30

. ,

IPR. 272.4.1.2017 Łęczna, dnia 08.03.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 3


Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.1.2017 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, dotyczące zadania nr 2 – art. mleczarskie:
1.Czy Zamawiający w pozycji nr 6 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kefiru z 250 g na gramaturę 200 g?

Ad.1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g. na gramaturę 200 g. Wnioskowana zmiana gramatury mieści się w granicach dopuszczalnej zmiany gramatury przez Wykonawcę zgodnie z zapisem rozdziału III pkt.4 SIWZ po modyfikacji.

UWAGA ! Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych