Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań. IPR.272.4.12.2016

2016-12-08 09:59:52
IPR.272.4.12.2016 .
Łęczna, dnia 08.12.2016r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto,
w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4) Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5) Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7) Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8) Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszych ofert w zakresie poszczególnych zadań przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 ofert.

3. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w następnym.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron