Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na:Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) - wraz z odbiorem zużytych tonerów - do siedzib zam

2016-11-28 12:17:53

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.9.2016Przedmiot zamówienia : Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2),


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 195 989,88 złotych brutto.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Termin dostawy oferowany Termin zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa - 141 939,54 1 dzień 30 dni
2. 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 134 755,11 1 dzień 30 dni
3. WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna 53 421,50 - 1 dzień 21 dni


28.11.2016r.. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej protokół) 28.11.2016r. ……….………..............................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa