Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ do przetargu IPR.272.4.9.2016

2016-11-22 08:33:21

.

Postanowienia SIWZ w zakresie działu XIV przed modyfikacją w brzmieniu było:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 23.11.2016r. do godz. 10:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu23.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
Otrzymują następujące brzmienie:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 28.11.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 28.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 22.11.2016r.
2.Dotychczasową treść załącznika szczegółowego nr 2 w zakresie zadania nr 2 dotyczącego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2) do SIWZ –zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem Zadanie Nr 2 : Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek na rok 2016 po modyfikacji z dnia 22.11.2016r.
W związku z modyfikacją zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych