Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem

2016-11-14 11:30:06

.

IPR.272.4.8.2016 Łęczna, 2016.11.14

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 170 800,00 zł. br. Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w dniu 07.11.2016r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 5 na realizację zamówienia publicznego :
DELLA Sp.j. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto oferty Oferowana cena netto
1 l. oleju opałowego Oferowany upust od ceny netto producenta w zł Oferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.) Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1.EXTRANS Zbigniew Szeliga ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Młp. Oddz. w Zamościu Ul. Starowiejska 10, 22-400 Zamość 185 115,00
2,26 ;0,11 - 24 30
2.ANDRUS Sp. z o.o. ul. Towarowa 25, 20-205 Lublin, 184 254,00 2,28 0,14 - 24 30
3.EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa Ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm 185 115,00 2,28 0,13 - 24 30
4.MARIOL Firma Handlowo-Usługowa Marek Gryzio i Wspólnik Sp.j.
Ul. Centralna 15, 21-025 Niemce 196 308,00 2,28 0,10 - 20 30
5.DELLA Sp.j. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 182 532,00 2,28 0,16 - 24 30
6.PERTOLUX Anna Pawłat Olszanka 117, 23-110 Krzczonów 183 393,00 2,28 0,15 - 24 30

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 22.11.2016 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. J.Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


_________________________
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron