Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 1 do przetargu na kompleks. dostawę gazu oraz usługi przesył..... IPR.272.4.5.2016

2016-07-27 10:45:08
IPR. 272.4.5.2016 Łęczna, dnia 27.07.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.5.2016 na : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
Lp. Pytanie Odpowiedź Przychodnia Odp. ORW Łęczna Odp. ZSR Kijany
1. Czy procedura sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy? TAK TAK TAK
2. Kto jest obecnym sprzedawcą Gazu ziemnego do obiektów objętych postępowaniem przetargowym? Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. z siedzibą 01-224 W-wa, ul. M. Kasprzaka 25c; NIP 5272706082 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą 01-224 W-wa, ul. M. Kasprzaka 25c; NIP 5272706082 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą 01-224 W-wa, ul. M. Kasprzaka 25c; NIP 5272706082
3. Czy obecnie obowiązujące umowy są na czas określony czy na czas nie określony. Jeśli Wykonawca będzie musiał wypowiadać umowy, prosimy o podanie okresu wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów. Czas nieokreślony. Czas nieokreślony. Czas nieokreślony.
4. Prosimy o wskazanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z Oddziałem , oraz grupę taryfową OSD na terenie jego funkcjonowania. PGNiG Obrót Detaliczny, Region Karpacki PGNiG Obrót Detaliczny, Region Karpacki PGNiG Obrót Detaliczny, Region Karpacki
5. Prosimy o udzielenie informacji w zakresie przeznaczenia paliwa gazowego objętego niniejszym przetargiem na potrzeby właściwego naliczenia podatku akcyzowego – w 100 % (do celów opałowych)? Zgodnie z zapisem w SIWZ dział III ust. A pkt.2 str. 4 : 100 % do celów grzewczych CO (centralnego ogrzewania) i ciepłej wody. Zgodnie z zapisem w SIWZ dział III ust. A pkt.2 str. 4 : 100 % do celów grzewczych CO (centralnego ogrzewania) i ciepłej wody. Zgodnie z zapisem w SIWZ dział III ust. A pkt.2 str. 4 : 100 % do celów grzewczych CO (centralnego ogrzewania) i ciepłej wody.
6. Czy Zamawiający indywidualnie dokona wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej, czy udzieli pełnomocnictwa wybranemu Wykonawcy? TAK TAK TAK
7. Czy podatek akcyzowy ma zostać wkalkulowany w cenę jednostkową, czy Zamawiający jest podatnikiem podatku akcyzowego? TAK, Zamawiający nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. TAK, Zamawiający nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. TAK, Zamawiający nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.
8. Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? TAK TAK TAK
9. Dotyczy rozdziału IV Wnosimy o zmianę okresu zawarcia umowy na 12 bądź 24 m-ce. Tak długi okres czasu nie pozwala na oszacowanie gazu a co za tym idzie w cenę będzie wliczone duże ryzyko zmian które mogą się wydarzyć w tym okresie. Dla uzyskania satysfakcjonujące ceny prosimy o skrócenie okresu związanego z umową na 12 bądź 24 m-ce. Bez zmian – okres 36 m-cy. Bez zmian – okres 36 m-cy. Bez zmian – okres 36 m-cy.
10. Czy Zamawiający jest w stanie przedłożyć zużycie w miesiącach dla PPG biorących udział w postępowaniu przetargowym? Informacja o zużyciu w rozbiciu na poszczególne miesiące ma duży wpływ na wycenę, a zwłaszcza na określenie właściwego profilu i korzystną kalkulację oferty w zakresie prowadzonego postepowania, przez co przedstawienie rzetelniejszych danych wpływa na uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego. Zamawiający zmienia załączniki nr: 2A,2B i 2C zgodnie z załączonymi.
Zużycie za rok 2015:
Taryfa W-3,6 za Gaz 6419,000kWh
Abonament br.: 102,88 zł,
Dystrybucyjna stała br.:513,35
Dystrybucyjna zmienna br.: 2588,88 zł
2015r: Śr. Zużycie gazu sezon grzewczy: 6 124,000 kWh
Śr. Zużycie gazu poza sezonem grzewczym: 295,000 kWh Zużycie za rok 2015:
Taryfa W-3,6 za Gaz 76341,000 kWh (do 30.09.2015)
Abonament br.: 77,13 zł za I-IX,
Dystrybucyjna stała br.:385,01zł
Dystrybucyjna zmienna br.: 2742,81 zł
Taryfa W 4: za gaz 40979,000 kWh( za 3 m-ce)
Abonament br: 64,95 (za 3m-ce X-XII)
Dystrybucyjna stała br.: 701,52zł
Dystrybucyjna zmienna br.: 1443,08zł.
2015r: Śr. Zużycie gazu sezon grzewczy:106736,000kWh
Śr. Zużycie gazu poza sezonem grzewczym: 10584,000kWh Zużycie za rok 2015:
Taryfa W-1,1: za Gaz 2055,000 kWh
Abonament br.: 54,02 zł,
Dystrybucyjna stała br.: 51,80zł
Dystrybucyjna zmienna br.: 133,64 zł
Taryfa W 3,6:
za gaz sezon grzewczy: 35198,000kWh
poza sezon. grzewczym: 2278,000kWh
Abonament br: brak danych
Dystrybucyjna stała br.: brak danych
Dystrybucyjna zmienna brak danych
Taryfa W - 4:
za gaz sezon grzewczy: 160532,000kWh
poza sezon. grzewczym: 34536,000kWh
Abonament br: brak danych
Dystrybucyjna stała br.: brak danych
Dystrybucyjna zmienna brak danych
Taryfa W - 5:
za gaz sezon grzewczy: 884847,000kWh
poza sezonem grzewczym: 87848,000kWh
Abonament br: brak danych
Dystrybucyjna stała br.: brak danych
Dystrybucyjna zmienna brak danych
11. Dotyczy załącznika nr 2A,2B,2C formularz ofertowy. Czy są Państwo świadomi, że w przedstawionym przez Państwo formularzu nie są ujęte opłaty dystrybucyjne? Poniżej przedstawiam pełną tabelę z uwzględnieniem wszystkich opłat niezbędnych do wyliczenia wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie proszę o dopisanie jeszcze jednego punktu w formularzu: „Opłaty dystrybucyjne zgodne z taryfą PSG dla usług dystrybucji paliwa gazowego i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”. Zamawiający zmienia załączniki nr: 2A,2B i 2C zgodnie z załączonymi. Zamawiający zmienia załączniki nr: 2A,2B i 2C zgodnie z załączonymi. Zamawiający zmienia załączniki nr: 2A,2B i 2C zgodnie z załączonymi.
Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Załączniki: 2A, 2B, 2C do SIWZ po zmianie.
Z poważaniem:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe