Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Stanowisko do spraw archiwum i spraw socjalnych

2017-01-26 11:11:46
1. Do kompetencji pracownika na stanowisku ds. archiwum należy wykonywanie
zadań z zakresu :
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. 2015 r. , Nr 123, poz. 1446 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r.
nr 14, poz. 67 z późn. zm. )
a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów
i współpraca z Archiwum Państwowym,
b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej,
c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Agnieszka Plechawska
Główny specjalista ds. archiwum i spraw spocjalnych
pok. 218, II piętro
tel. 81 53 15276
e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych