Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy na rok 2016

2015-09-25 14:27:45

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. "Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Termin zgłaszania uwag do 9 października 2015 r.
Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje cały Powiat Łęczyński.
Formularz w podanym wyżej terminie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: t.madejska@powiatleczynski.pl .

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa