Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawy art. biurowych i eksploatacyjnych do siedzib zamawiającego. ZP.272.4.11.2014

2014-12-10 09:10:51
Numer sprawy: ZP.272.4.11.2014 Łęczna, 2014-12-09OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 212 176,19 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 73 230,74 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 138 955,45 zł brutto. Cena wybranych ofert najkorzystniejszych w sumie to kwota 163 630,80 zł.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: Ghaj Plus Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 64 174,84 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin, za cenę 99 455,96 zł brutto.

1. 2. Uzasadnienie wyboru: są najkorzystniejsze cenowo, kompletne, w związku z powyższym oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają kryteria oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Termin dostawy Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. P.W. Multikom Adam Papierski
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz - 88,81 5,00 93,81
2. Firma Handlowa KOMAX 9, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn - 84,46 5,00 89,46
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 89,34 - 2,00 91,34
4. JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa - 88,18 5,00 93,18
5. PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp.J.
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź - 88,25 10,00 98,25
6. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 23-235 Annopol 74,23 - 2,50 76,73
7. GHAJ PLUS Aleja Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna 90,00 - 10,00 100,00
8. 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 90,00 10,00 100,00
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie zadania nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na dostawy w terminie - 2014-12-15 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www