Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy ZP.272.4.02.2013

2013-02-22 09:45:06
Łęczna, dn. 21.02.2013r.
Znak sprawy: ZP.272.4.02.2013Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, budowa
i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego w ramach projektu ,,Wirtualne
powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
w części pierwszej - Zadanie 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie rozbiórki i budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi- Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego
i świdnickiego

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o., ul. Narutowicza 56 A, 20-016 Lublin

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.1. Inwestor Firma Usługowo-Handlowa
Lech Buczkowski
ul. Odlewnicza 6/29
20-219 Lublin
74,61 pkt

2. Piotr Sławiński
ul. Adama Asnyka 28
22-200 Włodawa
51,34 pkt

3. P. H-U. REM-BUD Stefan Mazur
ul. Chabrowa 3/14, 21-040 Świdnik
58,46 pkt

4. MANEVO Marek Łukowski
ul. Racławicka 38-44 lok 103, 21-040 Świdnik
80,00 pkt

5. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. – lider konsorcjum
ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
Nizielski &Borys Consulting Sp. z o.o.
Ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
24,00 pkt

6. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 56 A
20-016 Lublin
100,00 pktDziękujemy za udział w postępowaniu

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron