Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Klimat

2007-12-13 13:37:43
Istotnym elementem kształtującym florę i faunę jest klimat o charakterze przejściowym. Powiat leży bowiem w strefie okresowej przewagi wpływu mas powietrza polarno-morskiego oraz częściowo kontynentalnego. Powiat Łęczyński znajduje się w lubelskim regionie klimatycznym wyróżniającym się długim latem, długą i chłodną zimą, wysoką amplitudą roczną temperatur i najwyższą w kraju liczbą pogodnych dni. Zarówno duża amplituda temperatury, jak i długość trwania pór roku (lata i zimy) cechuje klimat kontynentalny. Najpogodniejszą porą roku, sprzyjającą rekreacji i turystyce jest lato, natomiast wiosna odznacza się mniejszym zachmurzeniem niż jesień. Przeważają wiatry słabe. Niewielkie różnice klimatu na tym obszarze są następstwem małych deniwelacji terenu.

Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą około 7,3°C i są typowe dla stosunków termicznych w Polsce. Najwyższe temperatury występują w lipcu, a najniższe w styczniu. Średnia temperatura stycznia -4ºC, a lipca +18ºC. Stosunkowo wysoka średnia temperatura lata i bardzo niska zimy sprawia, że roczna amplituda temperatury należy do największych w Polsce.
Zima jest stosunkowo chłodna, rozpoczyna się w trzeciej dekadzie listopada i trwa od 100 do 110 dni. Przedwiośnie przychodzi dopiero po 10 marca. Pokrywa śnieżna zalega od 69 do 90 dni w roku, utrzymuje się od końca listopada do pierwszej dekady marca. Liczba dni z mrozem na tym obszarze wynosi od 50 do 60, a z przymrozkami od 110 do 130. Ostatni okres przyniósł jednak istotne zmiany klimatu związane z jego ociepleniem, co powoduje częste anomalie pogodowe.

Długi okres letni rozpoczyna się w pierwszej dekadzie czerwca i trwa ponad 100 dni. Jesień i wiosna są znacznie krótsze. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 200 do 210 dni. Charakterystyczna jest pogodna i ciepła jesień.
Pomimo, że w skali kraju jest to region wyróżniający się ubóstwem opadów, prawie wszędzie odczuwalna jest obfitość wody, a szczególnie podczas wiosennych roztopów, kiedy to olbrzymie powierzchnie pokrywają się woda i stają się niedostępne. Procesom powstawania rozlewisk i zabagniania sprzyja zdecydowanie płaska powierzchnia terenu utrudniająca spływ powierzchniowy. Małe jest zróżnicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych, których roczne sumy rzadko przekraczają 550 mm. Minimum opadów przypada na luty, maksimum na lipiec, przy czym sumy opadów letnich przewyższają dwu - trzykrotnie opady zimowe. Dość częste są deszcze typu nawalnego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa