Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę art. spożywczych i chemicznych dla PZAZ Łęczna, sprawa: ZP.272.4.26.2011

2011-12-15 14:21:08
Numer sprawy: ZP.272.4.26.2011 Łęczna, 2011-12-15OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3;
9) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
10) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
11) Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 524 342,40 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty następujące oferty
Zadanie nr 1: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 112 699,02 zł. brutto;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 13 953,33 zł. brutto;
Zadanie nr 3: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 4122-100 Chełm, za cenę 103 041,68 zł brutto;
Zadanie nr 4: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 4122-100 Chełm, za cenę 27 602,14 zł brutto;
Zadanie nr 5: GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców, za cenę 25 930,55 zł brutto;
Zadanie nr 6: Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4, za cenę 73 976,49 zł brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 34 435,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 7 957,95 zł brutto;
Zadanie nr 9: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 4122-100 Chełm, za cenę 25 066,18 zł brutto;
Zadanie nr 10: AKSEL Wyposażenie sklepów i opakowania Anna, Stefan Kamela Sp. J., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 15, za cenę 39 028,18 zł brutto;
Zadanie nr 11: Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, za cenę 22 554,47 zł brutto;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniaja wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 15 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad. Nr 7 Zad. Nr 8 Zad. Nr9 Zad. Nr 10 Zad. Nr 11
1. JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2 94,03
2. PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 4122-100 Chełm 100,00 100,00 100,00
3. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce 82,89
4. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
5. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
6. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
7. GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 100,00
8. Masarnia Tradycja Smaku s.c. Elzbieta Szewczak, Beata Mazur, Łuszczów Drugi 41, 20-258 Lublin Oferta odrzucona
9. Stachal Marcin, ul. Pliszczyńska 61, 20-258 Lublin 66,94
10. Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin 100,00
11. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 100,00
12. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 87,62
13. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna 100,00
14. AKSEL Wyposażenie sklepów i opakowania Anna, Stefan Kamela Sp. J., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 15 100,00
15. Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Spółdzielcza 6 99,92


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 8 firmy: Masarnia Tradycja Smaku s.c. Elżbieta Szewczak, Beata Mazur, Łuszczów Drugi 41, 20-258 Lublin, ze względu na brak w wyznaczonym terminie uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 3 dostaw, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dziale 8 punkt 2 str. 4 oraz w dziale 9 - tabela punkt 2, str. 5-6 siwz. Odrzucenie oferty nastąpiło na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawcę zapraszamy do podpisania umów
w terminie - 2011-12-22 na godz. 10:00 do pokoju nr 114 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www