Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na "Świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011

2011-11-10 14:02:48
Łęczna, dn.10.11.2011r.
Znak sprawy: ZP.272.4.20.2011

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum firm:
Lider: Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos Spółka Komandytowa,
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
Partner: EUROIUS Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Magaczewski
ul. Klonowa 1/6, 42-500 Będzin

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.

1. Grynhoff, Woźny i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
84,00 pkt
2. Konsorcjum firm:
Lider: Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos
Spółka Komandytowa, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
Partner: EUROIUS Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Magaczewski, ul. Klonowa 1/6, 42-500 Będzin
100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron