Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Wydziały i stanowiska - ... » Wydział Komunikacji, ...

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

2019-01-24 08:10:56
Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.15 - 14.15
■ Wtorek: 8.15 -15.15

Elżbieta Duda
Naczelnik Wydziału
pok. 116, I p.
tel. 81 53 15245
e-mail: e.duda@powiatleczynski.pl

Agnieszka Gryniewicz
Zastępca Naczelnika
pok. 118, I p.
tel. 81 53 15242
e-mail: a.gryniewicz@powiatleczynski.pl

Barbara Polak
Podinspektor ds. Komunikacji
tel. 81 53 15242
e-mail: b.polak@powiatleczynski.pl

Iwona Kuzioła
Inspektor ds. Komunikacji
pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: i.kuziola@powiatleczynski.pl

Aldona Myszyńska
Podinspektor ds. komunikacji

pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: a.myszynska@powiatleczynski.pl

Anna Nastaj
Podinspektor ds. Komunikacji
pok. 116, I p.
tel. 81 53 15244
e-mail: a.bujak@powiatleczynski.pl

Marzena Ośko-Pińkowska
Inspektor ds. Komunikacji
pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: m.osko@powiatleczynski.pl

Katarzyna Struszewska
Podinspektor ds. Komunikacji
pok. 118, I p.
tel. 81 53 15242
e-mail: k.struszewska@powiatleczynski.pl

Monika Mazurkiewicz
Podinspektor ds. Komunikacji

pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240


1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) Zastępcy Naczelnika,
3) do spraw transportu ,
4) do spraw rejestracji pojazdów,
5) do spraw pozwoleń na kierowanie pojazdami,
6) do spraw zarządzania ruchem drogowym.

2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych realizuje m.in. zadania
z zakresu:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm. ),
2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. , poz. 915 z późn. zm. ),
4) ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm. ),
5) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów
i tablic rejestracyjnych, dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
2) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty
za granicę,
3) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)
i jego zwracanie po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
4) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz prowadzenie ewidencji osób
bez uprawnień ,
6) przyjmowanie od Policji zatrzymanych praw jazdy,
7) przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez właściwy organ,
8) przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, a także o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
9) wydawanie skierowania lub zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osobom posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami ,
10) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy , zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób , zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy a także prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów ,
11) prowadzenie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz czynności związanych z aktualizacją rozkładów jazdy ,
12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców ,
13) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców ,
14) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
15) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów lub ośrodka szkolenia kierowców ,
16) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem parkingu dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych ,
17) zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych .

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa