Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: ZP3431/36/2010

2010-12-09 10:38:56
Numer sprawy: ZP.3431/36/2010 Łęczna, 2010-12-08
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości 71 000 litrów w jednorazowych dostawach sukcesywnych (po ok. 5000 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia uzgodnionych z Zamawiającym faksem. CPV : 09135100-5.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 199 000,00 zł brutto.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego:
złożoną przez OLBENZ Sp. z o.o. ul. Warszawska 128, 21-500 Biała Podlaska.

3. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego, są ważne, nie podlegają odrzuceniu i są najkorzystniejsze pod względem wymagań zawartych w siwz. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1. PHU ŻAR Arkadiusz Saczewski
Ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce 94,35
2. OLBENZ Sp. Z o.o.
Ul. Warszawska 128, 21-500 Biała Podlaska 100,00
3. ORLEN Petro Centrum Sp. Z o.o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock; Biuro Terenowe Petro Profit, ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce odrzucona
4. PETROMONT Sp. Z o.o., 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13 98,16
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie wykluczono ofert, natomiast odrzucono ofertę Nr 3: złożoną przez firmę - ORLEN Petro Centrum Sp. Z o.o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock; Biuro Terenowe Petro Profit, ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce – na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6. Oferta zawiera błędnie podaną stawkę podatku VAT, po wezwaniu do złożenia wyjaśnień, wykonawca zamiast wyjaśnień przesłał faksem poprawiony formularz oferty z właściwą stawką podatku VAT, lecz zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 niedopuszczalna jest zmiana treści oferty z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 (błędna stawka VAT nie jest objęta oczywistymi omyłkami rachunkowymi).

6. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż po upływie 5 dni, tj. 2010-12-14na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. 7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w postępowaniu. ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www