Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zasady kierowania na badanie MR

2021-02-04 22:37:15
Warunkiem wykonania badania z zastosowaniem pola magnetycznego jest skierowanie wystawione przez lekarza uprawnionego do kierowania na badanie

Skierowanie może być wystawione po upewnieniu się, że inne alternatywne i nieinwazyjne metody lub wcześniej wykonane badania radiologiczne nie mogą dostarczyć niezbędnych, analogicznych informacji lub wyników leczniczych.

Skierowanie w formie pisemnej lub elektronicznej zawiera:
- imię i nazwisko pacjenta
- datę urodzenia i PESEL pacjenta
- kod e- skierowania
- adres zamieszkania
- cel i uzasadnienie badania, wywiad i dane kliniczne
- wstępne rozpoznanie kliniczne
- kod ICD-10 w języku polskim
- informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej
- rodzaj badania oraz informację co badanie ma wyjaśnić
- podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie
- pieczątkę jednostki kierującej.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www