Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

2020-11-02 11:36:18

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Finansowanie.
Grant sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Cel projektu. Celem jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ZOL w Puchaczowie za okres od maja do sierpnia 2020 oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Czas realizacji. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu. Wartość grantu wynosi 185 227,86 zł z czego 167 168,00 zł pochodzi ze środków europejskich, a 18 059,86 zł z dotacji celowej. Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
- środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowalnych
- dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa