Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zakres leczenia

2013-08-25 22:51:34
Oddział przyjmuje osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, które są dowożone przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz pacjentów z innych oddziałów szpitala, których stan uległ pogorszeniu. Kierowani są tu również chorzy z innych szpitali powiatowych, a także z Klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Klinika Chirurgii Naczyniowej PSK 1 oraz Klinika Hematologii PSK 4).
Dominującą grupą pacjentów w OIT są osoby wymagające zastosowania respiratora oraz intensywnego leczenia schorzeń układu krążenia. Do chorób tych należą między innymi:
- choroby neurologiczne – udary niedokrwienne, krwotoki wewnątrzczaszkowe, stwardnienie rozsiane czy choroba Guillain – Barre
- choroby kardiologiczne – stany po zatrzymaniu krążenia, ostre zawały mięśnia serca, zatorowość płucna, obrzęk płuc
- choroby chirurgiczne – ostre zapalenia trzustki, których przebieg kliniczny został powikłany niewydolnością wielonarządową (dotyczącą układu oddechowego, układu krzepnięcia czy też niewydolności nerek), pacjenci urazowi i z wypadków komunikacyjnych.
Hospitalizowani są też chorzy w okresach zaostrzenia chorób przewlekłych, (np. POChP, astma oskrzelowa) gdyż wymagający czasowego wspomagania oddychania respiratorem.
Inną grupą pacjentów są osoby zatrute lekami lub alkoholem niespożywczym (metanol, glikol).
Chorzy przyjmowani do Oddziału Intensywnej Terapii wymagają dużego zaangażowania personelu lekarsko – pielęgniarskiego oraz szybkiej diagnostyki, dlatego Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopową oraz Pracownią Rentgenodiagnostyki i Tomografii Komputerowej. Pozwala to na wykonanie szerokiego profilu badań diagnostycznych jak i leczenia endoskopowego w jednym miejscu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków