Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Bezpłatne badania RTG klatki piersiowej dla Rolników w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktyki Chorób Płuc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zaprasza na bezpłatne badania z zakresu: Profilaktyki Chorób Płuc Dla Rolników Z Powiatu Łęczyńskiego.
Program adresowany jest do osób zamieszkujących Powiat Łęczyński i podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, pobierających rentę lub emeryturę z KRUS, a także spełniających następujące kryteria:
skończyli 45 lat i spełniają co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:
- palą tytoń przez co najmniej 10 lat i co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie;
- występuje kaszel utrzymujący się powyżej 3 tygodni;
- występuje krwioplucie;
- w rodzinie miały przynajmniej jednego krewnego z nowotworem płuc (rodzice, rodzeństwo, dzieci).
Pacjenci spełniający wyżej wymienione kryteria wypełniają ankietę na podstawie, której zostają zakwalifikowani do udziału w programie oraz wyrażają zgodę na udział w programie oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji i monitorowania programu.
Rejestrować można się codziennie, w dni robocze od 3 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. osobiście w SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 w pokoju A037, lub telefonicznie pod nr tel.: (081) 752 63 20.
Do badań nie będą kwalifikowane osoby, które w ostatnich dwóch latach miały wykonane zdjęcie rtg lub tomografię komputerową i/lub chorowali na chorobę płucną.
O udziale w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Program realizowany jest ze środków finansowych Powiatu Łęczyńskiego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych